• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابونصر احمد بن محمد صاعدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابونصر احمد بن محمّد بن صاعد صاعدی، مشهور به شیخ الاسلام از فقهاء و علمای خاندان صاعدی اصفهان در قرن پنجم هجری بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابونصر احمد بن محمّد بن صاعد صاعدی از فقهاء و علمای خاندان صاعدی اصفهان است که به شیخ الاسلام شهرت داشت. وی از سال ۴۳۰ واندی، رییس اصفهان بوده، و از سال ۴۴۰ق قاضی‌القضات اصفهان شده، و سرانجام در سال ۴۸۲ق وفات یافته است. تولّدش در سال ۴۱۰ق بوده است. ابوالغر خلیل بن تمیم بن علی خطیب واعظ معلّم، و هم چنین ابوالعلاء زید بن علیّ منصور راوندی از او استماع حدیث کرده‌اند.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر فی المعجم الکبیر، ج۱، ص۱۳۲.    
۲. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر فی المعجم الکبیر، ج۱، ص۲۶۰.    
۳. سمعانی، عبدالکریم، التحبیر فی المعجم الکبیر، ج۱، ص۲۹۰.    
۴. ابن ‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۱۶، ص۲۸۴.    


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۲.    


جعبه ابزار