• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمان صاعدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعلاء صاعد بن محمد بن عبدالرحمن بخاری اصفهانی، از فقها و بزرگان آل صاعد و از قضات اصفهان در قرن پنجم هجری بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

قاضی ابوالعلاء صاعد بن محمّد بن عبدالرّحمان بخاری اصفهانی معروف به راسمندی از فقها و بزرگان آل صاعد، در قرن پنجم، قاضی اصفهان بود. در سال ۴۴۸ق متولّد شد، و نزد علیّ بن عبدالله خطیبی تحصیل کرد. وی سرانجام در سال ۵۰۲ق در مسجد جامع عتیق اصفهان به دست یکی از فداییان اسماعیلیه کشته شد.
[۱] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۲، ص۷۴۰.
[۳] یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۳، ص۱۷۱.
[۴] ابن الحنائی، علی بن امرالله، طبقات الحنفیّه، ص۸۳.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۲، ص۷۴۰.
۲. مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۴۲۹.    
۳. یافعی، عبدالله ابن اسعد، مرآة الجنان، ج۳، ص۱۷۱.
۴. ابن الحنائی، علی بن امرالله، طبقات الحنفیّه، ص۸۳.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۴.    جعبه ابزار