• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن ناجیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمحمد بن ناجیه (قرن سوم هجری)، نامه‌نگار و آشنا به علم ریاضی و هندسه بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

محمد بن ناجیه، از زندگی، خانواده، نقش اجتماعی و دوران آموزش وی چیزی در اختیار نیست. آورده‌اند که نامه‌نگار و آشنا به علم ریاضی و هندسه بود
[۱] قفطی، علی بن یوسف، تاریخ الحکماء، ص۲۸۷.
و کتابی به نام المساحه در هندسه داشت. برخی منابع او را از رجال قرن سوم ذکر کرده‌اند.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قفطی، علی بن یوسف، تاریخ الحکماء، ص۲۸۷.
۲. ابن ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۳۴۱.    
۳. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۲، ص۷۱.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۶۵۴، برگرفته از مقاله «محمد ـ ابن ناجیه».


جعبه ابزار