• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یوم البعث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیَوْمُ الْبَعْث به معنای روز برانگیخته شدن‌ یکی از نامهای قیامت است که در قرآن هم آمده است.از نام‌های قیامت به معنای روز برانگیخته شدن‌است که دو بار در آیه‌ای قرآنی آمده است.


کلمه «بَعْث» معانی متعدّدی دارد؛ همچون فرستادن و پراکندن.
[۲] معجم مفردات الفاظ القرآن، ص۵۰.قرآن کریم از مشتقّات این کلمه بسیار بهره برده است و بیش ‌تر آنها به معنای رستاخیز و بیرون آمدن آدمی از گور آمده‌اند.
[۴] دائرة المعارف تشیّع، ۳/ ۲۷۴.قیامت از آن رو «یوم البعث» خوانده شده است که خداوند، مردگان را از قبر برمی‌انگیزد و زنده می‌کند و آن گاه آنان را به دادگاه قیامت راه می‌نماید تا بازخواست شوند و از آنجا است که یا به بهشت می‌روند و یا به دوزخ.
هر یک از این مراحل را «بعث» گویند.
[۵] پیام قرآن، ج۵، ص۳۷.شیعیان بر این باورند که پیروان علی بن ابی‌طالب (علیه السلام) بی هیچ گرفتاری و پریشانی‌ و اندوهی، شادمان و سرافراز به بهشت پای می‌نهند و جاودانه می‌شوند.
[۶] دائرة المعارف تشیّع ج۳، ص۲۷۴.
[۷] البرهان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۲-۲۵.۱. روم/سوره۳۰،‌ آیه۵۶.    
۲. معجم مفردات الفاظ القرآن، ص۵۰.
۳. مفردات راغب، ‌ص۵۲.    
۴. دائرة المعارف تشیّع، ۳/ ۲۷۴.
۵. پیام قرآن، ج۵، ص۳۷.
۶. دائرة المعارف تشیّع ج۳، ص۲۷۴.
۷. البرهان فی تفسیر القرآن، ج۳، ص۲-۲۵.کتاب فرهنگ شیعه، تالیف شده توسط جمعی از نویسندگان، ص۴۷۸-۴۷۹.    


رده‌های این صفحه : قیامت | معاد شناسی | نام های قیامت
جعبه ابزار