• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معاشرت نیکو

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر فرمایشات مولای متقیان از آداب معاشرت سخنان بسیاری به میان آمده است که به آنها اشاره می‌کنیم.


۱ - آداب معاشرت با خانواده

[ویرایش]

لا تجعلن اکثر شغلک باهلک و ولدک؛ فان یکن اهلک و ولدک اولیاالله، فان الله لا یصیع اولیاه، و ان یکونوا اعداالله، فما همک و شغلک باعداالله؟!.
بیشترین وقت خود را صرف زن و فرزندت مکن؛ زیرا اگر زن و فرزند تو دوستان خدا باشند، خداوند دوستان خود را وانمی گذارد و اگر دشمنان خدا باشند، چرا باید هم و غمت متوجه دشمنان خدا باشد.

۲ - برتر از خویشاوندی

[ویرایش]

الکرم اعطف من الرحم.
کرامت و جوانمردی (در جلب عاطفه‌ها) از خویشاوندی برتر است.

۳ - بهترین همنشینان

[ویرایش]

من کتاب له للاشتر لما ولاه مصر: ثم الصدق بذوی المروءات و الاحساب، و اهل البیوتات الصالحة، و السوابق الحسنة؛ ثم اهل النجدة والشجاعة، و السخا و السماحة، فانهم جماع من الکرم.
در فرمان استانداری مصر به مالک اشتر می‌نویسد: دیگر آن که با ارباب مروت و آنان که از خانواده‌های شریف و شایسته هستند و پیشینه‌های نیکو دارند و سپس با کسانی که دلاور و شجاع و بخشنده و گشاده دست‌اند، همنشین باش که آنان همه بزرگواری را در خود جمع کرده‌اند.

۴ - آداب معاشرت با مردم

[ویرایش]

زهدک فی راغب فیک، نقصان حظ. و رغبتک فی زاهد فیک، ذل نفس .
بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است کم سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو راغب است، خواری نفس است.

۵ - جایگاه نرمی

[ویرایش]

من کتاب له الی بعض عماله: اخلط الشدة بضغث من اللین، و ارفق ما کان الرفق ارفق.
سختی و شدت را با نرمی و ملایمت بیامیز، در جایی که نرمی مناسب تر و به مصلحت نزدیک تر است نرمی کن.

۶ - اینگونه معاشرت نما

[ویرایش]

خالطوا الناس مخالصة ان متم معها بکوا علیکم، و ان عشتم حنوا الیکم.
با مردم چنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر زنده باشید (غایب شوید) مشتاق دیدن شما باشند.

۷ - کفایت ادب

[ویرایش]

کفاک ادبا لنفسک اجتناب ما تکرهه من غیرک.
برای ادب خود همین بس که از آن چه که بر دیگری نمی‌پسندی، دوری کنی.

۸ - زیورهای تازه

[ویرایش]

الاداب حلل مجددة.
آداب، زیورهای همیشه تازه‌اند.

۹ - موجب فضیلت و برتری

[ویرایش]

اذا حییت بتحیة فحی باحسن منها، و اذا اسدیت الیک ید فکافئها بما یربی علیها، والفضل مع ذلک للبادی.
هنگامی که درودی به تو گفته شد با درودی بهتر آن را پاداش بده و هنگامی که دستی به تو عطایی کند تو بیش از آن عطا مقابله بکن و با این حال برتری از آن کسی است که آغاز کرده است.

۱۰ - میراث بزرگ

[ویرایش]

لا میراث کالادب.
هیچ میراثی همانند ادب نیست.

۱۱ - پاداش نیکان

[ویرایش]

ازجر المسیء بثواب المحسن.
بدکاری را پاداش نیکان ده تا او را از بدی باز داری.

۱۲ - دوری از سخن چین

[ویرایش]

من اطاع التوانی ضیع الحقوق، و من اطاع الواشی ضیع الصدیق.
هر آن کس که از سستی اطاعت کند، حقوق افراد را تباه سازد و کسی که از گفته سخن چین پیروی کند دوست صمیمی خویش را از دست بدهد.

۱۳ - نهی از بلندکردن صدا

[ویرایش]

لاصحابه عند الحرب: امیتوا الاصوات، فانه اطرد للفشل.
به یاران خود در هنگام جنگ می‌فرمود: آهسته سخن بگویید، زیرا ترس و اختلاف را بهتر ریشه کن می‌سازد.

۱۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۳۵۲     .
۲. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۲۴۷     .
۳. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۵۳     .
۴. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۴۵۱.     .
۵. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۴۶     .
۶. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۰     .
۷. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۴۱۲     .
۸. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۵     .
۹. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۶۲     .
۱۰. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۱۳     .
۱۱. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۱۷۷.     .
۱۲. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، حکمت ۲۳۹.     .
۱۳. امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نامه ۱۶     .


۱۵ - منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم برگرفته از مقاله«خوشبختی و سعادت»    

رده‌های این صفحه : مقالات اندیشه قم
جعبه ابزار