• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فطور (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فُطور (به ضم فاء) از واژگان قرآن کریم به معنای شکاف‌ها، اختلال و سستی است.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

فُطور: شکاف‌ها، اختلال و سستی است.

۲ - کاربردها

[ویرایش]

(فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى‌ مِنْ‌ فُطُورٍ) فُطُور چنانكه در مجمع و اقرب گفته جمع فَطر است، به معنى شکاف‌ها.
[۶] شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ذیل واژه «فطر».

راغب آنرا مصدر و به معنى اختلال و سستى گرفته، يعنى: «دفعه ديگر نگاه كن آيا اختلالى يا شكاف‌هائى (عدم اتصال) در خلق خدا مى‌بينى؟!».
صدر آیه چنين است: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى‌ فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِنْ تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ...) (همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد؛ در آفرینش خداوند رحمان هيچ تضاد و عيبى نمى‌بينى. بار ديگر نگاه كن، آيا هيچ شكاف و خللى مشاهده مى‌كنى؟!) مراد آنست كه مخلوقات خدا به يكديگر متصل و مرتبط‌اند و همديگر را فَوت نمی‌كنند و ميان اتصال و تدبیر آنها اختلال و يا شكاف‌ها نيست.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج۵، ص۱۹۴.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۴۰.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۳، ص۴۳۸.    
۴. ملک/سوره۶۷، آیه۳.    
۵. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۳، ص۴۳۸.    
۶. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ذیل واژه «فطر».
۷. ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۵۵.    
۸. طبرسی، مجمع البیان، ج۱۰، ص۴۸۳.    
۹. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۶۴۰.    
۱۰. ملک/سوره۶۷، آیه۳.    
۱۱. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۶۲.    


۴ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله "فطر"، ج۵، ص۱۹۴.    


جعبه ابزار