• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عاریه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عاریه ممکن است در علوم زیر بکار رفته باشد:

عاریه (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات حقوقی به معنای اجازه یکی از طرفین عقد به طرف دیگر جهت انتفاع از عین مال او به صورت مجانی
عاریه (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای در اختیار گذاشتن مجانی مال برای استفاده دیگری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار