• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سال 189 هجری قمری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسال ۱۸۹ هجری قمری، هشتاد و نهمین سال از قرن ۲ قمری و مصادف با سال ۱۸۳ هجری شمسی است. در این سال رویدادها و وقایع نظامی و غیرنظامی مختلفی در جهان اسلام رخ داد، مانند: به حکومت رسیدن عبیدالله بن محمد بن ابراهیم عباسی در مصر، وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های اندلس و برخی مناطق افریقا، درگذشت برخی از شخصیت‌های مشهور همچون محمد بن حسن شیبانی و ... .


۱ - رویدادها

[ویرایش]

• به حکومت رسیدن عبیدالله بن محمد بن ابراهیم عباسی در مصر.
• حاکمان قدیمی طبرستان، پیروی خویش را از‌ هارون الرشید اعلام کردند.

۲ - وقایع نظامی

[ویرایش]

وقوع شورش‌های پراکنده در سرزمین‌های اندلس و برخی مناطق افریقا:
- شورش‌های پی‌درپی علیه ابراهیم بن اغلب از جمله، شورش مردم طرابلس به سبب ظلم والیان آنها. اولین شورشِ مردم طرابلس در سال ۱۸۹ ق به وقوع پیوست و پس از آن، شورش دیگری در سال ۱۹۶ ق و سپس شورش عمران بن مجالد در سال ۱۹۵ ق رخ داد، اما این شورش‌ها همگی سرکوب شدند.
- شورش‌هایی در قرطبه بر ضد حکم بن هشام، حاکم‌ اندلس بروز کرد. این شورش‌ها، با تحریک فقهایی که از او ناراضی بوده و کینه به دل داشتند، به وقوع پیوست، اما حَکَم بر تمام آنان غلبه یافت.

۳ - درگذشتگان

[ویرایش]
علی بن حمزه کسایی.
محمد بن حسن شیبانی.

۴ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۲۸.

جعبه ابزار