• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رضا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه رضا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

رضا یکی از القاب امام رضا، هشتمین امام شیعیان
رضا (اخلاق)، از اصطلاحات علم اخلاق به معنای خشنودی و ضد سخط
رضا (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه به معنای به معنای خشنودی و خرسندی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار