• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رسالت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «رسالت» است.رسالت و رسول فرستادگى و پيغام‌برى را گويند
[۲] لغت‌نامه، ج ۷، ص ۱۰۵۸۴، «رسالت».
چه‌ از جانب خدا باشد يا انسان و متعلّق اين پيام چه فرشته باشد يا شیطان و يا انسان. در اين عنوان رسالت به همان معناى اصطلاحى خود كه پيغام‌آورى انسانى همراه با شريعت براى خلق باشد به صورت كلّى‌ مورد بحث قرار گرفته است و رسالت تک تک پيامبران و رسالت جبرئیل و ملائكه در جايگاه خود آمده است.
در اين عنوان، آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «ارسل»، «اوحى»، «بعث»، «نبوّت» و مشتقّات آنها و بعضى جملات و آيات استفاده شده است.


ابلاغ رسالت (قرآن)، اثبات رسالت (قرآن)، ادعای رسالت (قرآن)، اهداف رسالت (قرآن)، ایمان به رسالت (قرآن)، برخورد با رسالت (قرآن)، پرسش از رسالت (قرآن)، پیروی از رسالت (قرآن)، پیوستگی رسالت (قرآن)، تاریخ رسالت (قرآن)، تبلیغ رسالت (قرآن)، تداوم رسالت (قرآن)، تردید در رسالت (قرآن)، تصدیق رسالت (قرآن)، تفاوت نبوت با رسالت (قرآن)، تکذیب رسالت (قرآن)، جهان‌شمولی رسالت (قرآن)، حقانیت رسالت (قرآن)، دلایل رسالت (قرآن)، رسالت ابراهیم (قرآن)، رسالت اسباط (قرآن)، رسالت اسحاق (قرآن)، رسالت اسرافیل (قرآن)، رسالت اسماعیل (قرآن)، رسالت الیاس (قرآن)، رسالت انسان (قرآن)، رسالت ایوب (قرآن)، رسالت بر جن (قرآن)، رسالت بشر (قرآن)، رسالت جبرئیل (قرآن)، رسالت داود (قرآن)، رسالت در امت‌ها (قرآن)، رسالت در بنی‌اسرائیل (قرآن)، رسالت در مرکز شهرها (قرآن)، رسالت در مکه (قرآن)، رسالت در نسل آدم (قرآن)، رسالت در نسل ابراهیم (قرآن)، رسالت در نسل نوح (قرآن)، رسالت در نسل یعقوب (قرآن)، رسالت سلیمان (قرآن)، رسالت شعیب (قرآن)، رسالت صالح (قرآن)، رسالت عیسی (قرآن)، رسالت کروبیل (قرآن)، رسالت لوط (قرآن)، رسالت محمد (قرآن)، رسالت ملائکه (قرآن)، رسالت موسی (قرآن)، رسالت میکائیل (قرآن)، رسالت نوح (قرآن)، رسالت و وحی (قرآن)، رسالت هارون (قرآن)، رسالت هود (قرآن)، رسالت یوسف (قرآن)، رسالت یونس (قرآن)، سنت خدا در رسالت (قرآن)، شکر بر رسالت (قرآن)، فترت در رسالت (قرآن)، فلسفه رسالت (قرآن)، کفر به رسالت (قرآن)، مراتب رسالت (قرآن)، مقام رسالت (قرآن)، منشأ رسالت (قرآن)، نعمت رسالت (قرآن).


۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۱۱، ص ۲۸۴، «رسل».    
۲. لغت‌نامه، ج ۷، ص ۱۰۵۸۴، «رسالت».
۳. تهانوی، محمد علی، کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۱، ص ۸۶۰، «الرِّسالة».    مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۴، ص۵۰۳، برگرفته از مقاله «رسالت».    


رده‌های این صفحه : رسالت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار