• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ربا (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعنوان ربا ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

ربا (فقه)، از اصطلاحات علم فقه، به معنای معامله دو کالای همجنس با زیادی دریک طرف، قرض دادن به شرط زیادی، یا سود ظالمانه
ربا (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای توافقی بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار