• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خیر (فقه)، مقابل شر به معنای عمل مورد تأیید عقل یا شرع و دارای کاربردهای فقهی در باب‌های طهارت، وقف، نذر و قضاء
خیر (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار