• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خیار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خیار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خیار (فقه)، از اصطلاحات به کار رفته در فقه به معنای تسلّط بر فسخ و امضای عقد و در دارای کاربرد در باب بیع
خیار (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار