• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خلقت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از موضوعات و عناوینی که در آیات قرآن آمده است، خلقت و آفرینش است.


۱ - معنای خلقت

[ویرایش]

خلقت از مادّه «خلق» به معناى آفرينش است.
در اين‌ عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «خلق»، «أخرج»، «القا»، «انشاء»، «جعل»، «حياة»، «ذرأ»، و «صنع» و «فطر» در آنجا كه به خدا نسبت داده شده است و «فلق»، «نصب»، «تساقط»، «أعدت»، «يبدء»، «يعيد» و از جمله‌هايى چون‌ «أنزلنا الحديد»، «كن فيكون» كه به معناى خلق‌ آمده و نيز بعضى جمله‌هايى كه همراه با قرينه بوده، استفاده شده است.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

آسانی خلقت (قرآن)، آگاهی بر خلقت (قرآن)، اتقان خلقت (قرآن)، اعاده خلقت (قرآن)، برکت در خلقت (قرآن)، تداوم خلقت (قرآن)، تفکر در خلقت (قرآن)، تقدیر در خلقت (قرآن)، جهل به خلقت (قرآن)، خلقت آب (قرآن)، خلقت آتش (قرآن)، خلقت آتش‌زنه (قرآن)، خلقت آخرت (قرآن)، خلقت آدم (قرآن)، خلقت آسمان (قرآن)، خلقت آهن (قرآن)، خلقت ابر (قرآن)، خلقت ابلیس (قرآن)، خلقت احسن (قرآن)، خلقت اسب (قرآن)، خلقت استخوان (قرآن)، خلقت الاغ (قرآن)، خلقت انار (قرآن)، خلقت انسان (قرآن)، خلقت انعام (قرآن)، خلقت انگور (قرآن)، خلقت باغ (قرآن)، خلقت بت‌ها (قرآن)، خلقت بروج (قرآن)، خلقت بز (قرآن)، خلقت پرنده (قرآن)، خلقت پناهگاه کوهستانی (قرآن)، خلقت پیاز (قرآن)، خلقت جانداران (قرآن)، خلقت جن (قرآن)، خلقت جنبندگان (قرآن)، خلقت جنین (قرآن)، خلقت جهان (قرآن)، خلقت چراگاه (قرآن)، خلقت چشم (قرآن)، خلقت چشمه‌ها (قرآن)، خلقت حوا (قرآن)، خلقت حورالعین (قرآن)، خلقت حیات (قرآن)، خلقت حیوان (قرآن)، خلقت خانواده (قرآن)، خلقت خرما (قرآن)، خلقت خزندگان (قرآن)، خلقت خورشید (قرآن)، خلقت دانه (قرآن)، خلقت درخت آتش‌زنه (قرآن)، خلقت دره‌ها (قرآن)، خلقت راه (قرآن)، خلقت روز (قرآن)، خلقت روزی (قرآن)، خلقت زبان (قرآن)، خلقت زراعت (قرآن)، خلقت زکریا (قرآن)، خلقت زمین (قرآن)، خلقت زن (قرآن)، خلقت زنده (قرآن)، خلقت زوج‌ها (قرآن)، خلقت زیتون (قرآن)، خلقت زینت (قرآن)، خلقت ساختمان (قرآن)، خلقت سبزیجات (قرآن)، خلقت ستارگان (قرآن)، خلقت سیر (قرآن)، خلقت شب (قرآن)، خلقت شتر (قرآن)، خلقت صبح (قرآن)، خلقت ظلمت (قرآن)، خلقت عدس (قرآن)، خلقت علقه (قرآن)، خلقت عیسی (قرآن)، خلقت قاطر (قرآن)، خلقت قلب (قرآن)، خلقت کوه (قرآن)، خلقت گاو (قرآن)، خلقت گندم (قرآن)، خلقت گوسفند (قرآن)، خلقت گوش (قرآن)، خلقت گوشت (قرآن)، خلقت گویش‌ها (قرآن)، خلقت گیاه (قرآن)، خلقت لب (قرآن)، خلقت ماه (قرآن)، خلقت مجدد (قرآن)، خلقت مرد (قرآن)، خلقت مرگ (قرآن)، خلقت مریم (قرآن)، خلقت مصنوعات (قرآن)، خلقت مضغه (قرآن)، خلقت مگس (قرآن)، خلقت ملائکه (قرآن)، خلقت منی (قرآن)، خلقت موجودات (قرآن)، خلقت میت (قرآن)، خلقت میوه‌ها (قرآن)، خلقت نطفه (قرآن)، خلقت نور (قرآن)، خلقت نهرها (قرآن)، خلقت هسته (قرآن)، خلقت یحیی (قرآن)، قدرت بر خلقت (قرآن)، کیفیت خلقت (قرآن)، منشأ خلقت (قرآن)، ناتوانی از خلقت (قرآن)، نظم در خلقت (قرآن)، هدفمندی خلقت (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تهانوی، محمدعلی، کشّاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج ۱، ص ۷۶۴، «الخِلْقة».    


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۳، ص۵۴، برگرفته از مقاله «خلقت».    


رده‌های این صفحه : آفرینش | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار