• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خشیت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خشیت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خشیت (الفاظ قرآن)، به‌معنای بیم همراه با آگاهی انسان از عظمت و هیبت خداوند و نقصان خود و از جمله صفات مومنان به کار رفته در قرآن
خشیت (اخلاق)، به‌معنای ترس از خدا، یکی از مراتب سلوک است که در علم اخلاق از آن بحث شده
خشیت (عرفان)، به‌معنای بیم همراه با آگاهی انسان از عظمت و هیبت خداوند و نقصان خود، از جمله صفات مومنان است که در مباحث عرفانی از آن بحث شده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار