• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جوهر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جوهرممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

جوهر (فلسفه یونان باستان)، اصطلاحی‌ در فلسفه‌ و منطق‌، ریشه‌دار در فلسفه یونان باستان
جوهر (فلسفه اسلامی)، اصطلاحی‌ در فلسفه‌ و منطق‌، یکی از اصطلاحات فلسفه اسلامی
جوهر (دیدگاه فلاسفه اسلامی)، اصطلاحی‌ در فلسفه‌ و منطق‌، بررسی دیدگاه‌های فلاسفه اسلامی
جوهر (مفردات‌نهج‌البلاغه)، یکی از مفردات نهج البلاغه به معنای باطن ماهیّت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار