• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تکتف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای مقالات مرتبط، تکتّف (دانشنامه‌حج) را ببینید.

دستی را بر پشت دست دیگر نهادن در نماز را تَکَتُّف گویند، از تکتّف ـ که به «تکفیر» نیز تعبیر شده است ـ در باب صلات سخن رفته و از دو جهت؛ ماهیت و حکم مورد بحث قرار گرفته است.


۱ - منظور از تَکَتُّف

[ویرایش]

در اینکه تکتّف عبارت است از خصوص نهادن کف دست راست بر پشت دست چپ یا مطلق نهادن یکی از دو دست بر دیگری در حال قرائت نماز، اختلاف است.

۲ - حکم تَکَتُّف

[ویرایش]

حکم تکتّف هم از جهت تکلیفی مورد بحث قرار گرفته و هم از جهت وضعی.

۲.۱ - حکم تَکَتُّف از جهت تکلیفی


عمل تکتّف نزد اهل سنّت مستحب است؛ لیکن نزد شیعه امامیّه اگر به قصد تشریع (محبوب و مطلوب بودن نزد شارع) انجام شود، بدعت و حرام می‌باشد
[۴] فقه الإمام جعفر الصادق، ج۱، ص۱۸۶.
و اگر بدون قصد تشریع صورت گیرد در حرمت آن اختلاف است.
مشهور قائل به حرمت آن هستند؛بلکه بر حرمت، ادّعای اجماع شده است؛لیکن برخی آن را مکروه و بعضی قدما ترک آن را مستحب دانسته‌اند.
برخی نیز حرمت آن را به حال قرائت نماز مقیّد کرده‌اند.
[۹] المهذب البارع، ج۱، ص۳۹.


۲.۲ - حکم تَکَتُّف از جهت وضعی


عمل تکتّف اگر به قصد جزئیّت (یکی از اجزای نماز بودن) انجام شود بدون شک موجب بطلان نماز می‌شود. در غیر این صورت چه به قصد تشریع انجام گیرد و چه بدون آن در بطلان نماز اختلاف است. مشهور قائل به بطلان هستند.
[۱۰] مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۴۷-۴۴۶.

صدور عمل تکتّف به سهو، موجب بطلان نماز نمی‌گردد.
همچنین انجام دادن آن به جهت تقیّه جایز بلکه در صورت توقّف دفع خطر بر آن، واجب است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع‌الفائدة، ج۳، ص۵۱-۵۰.    
۲. مدارک‌الاحکام، ج۳، ص۴۶۱-۴۵۹.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۱.    
۴. فقه الإمام جعفر الصادق، ج۱، ص۱۸۶.
۵. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵.    
۶. الخلاف، ج۱، ص۳۲۲-۳۲۱.    
۷. نهایة الإحکام، ج۱، ص۵۰۶.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۱۵.    
۹. المهذب البارع، ج۱، ص۳۹.
۱۰. مستند العروة (الصلاة)، ج۴، ص۴۴۷-۴۴۶.
۱۱. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۴-۲۳.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵-۲۴.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۵۹۸.    


رده‌های این صفحه : تکتف | فقه | نماز
جعبه ابزار