• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بیان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بیان (قرآن)، یکی از اسامی قرآن
بیان (اصول)، به معنای رافعِ ابهام یا اجمال یک شیء
بیان (علم بلاغت)، از علوم مهم بلاغی
بیان (مفردات‌قرآن)، به معنای کشف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار