• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسفار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اسفار ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معانی
اسفار (فقه)، آشکار کردن و روشن شدن و در فقه به کار رفته به صورت اضافه در واژه‌های صبح، فجر و زن

کتاب‌ها
الاسفار الاربعه، اَلاْسْفارُ الاْرْبَعَه، عنوان‌ اثر فلسفی‌ بزرگ‌ و معروف‌ صدرالدین‌ شیرازی‌
اسفار الانوار، نوشته میرحامدحسین موسوی نیشابوری هندی از دانشوران بزرگ شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار