• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استصحاب نبوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیا مسائل عقیدتی می‌تواند مورد استصحاب قرار گیرد یا نه؟ مثلا ما عقیده داشتیم که حضرت موسی و عیسی نبی بودند. بعد از آمدن پیغمبر خاتم، مسیحی می‌گوید که من شک دارم آیا نبوت حضرت مسیح منسوخ شده است یا نه، بقاء نبوت ایشان را استصحاب می‌کنم. آیا مسیحی می‌تواند بگوید نبوت ایشان را استصحاب می کنم؟دليل استصحاب از مستقلات عقليه
[۱] درس خارج اصول ۶ آذر ۸۹ آیت الله سبحانی [۱]    
نيست لذا:
اگر دليل استصحاب از شريعت مسيح گرفته شود >> دور پیش می‌آید.
اگر دليل استصحاب از شريعت اسلام گرفته شود >> خلف پیش می‌آید.بيان دور :
شريعت حضرت مسيح >> احکام شريعت مسيح >> لا تنقض اليقين بالشک >> بقاء شريعت حضرت مسيح

۲.۱ - توضیح دور


شريعت حضرت مسيح -- احکام شريعت مسيح را به دنبال دارد.
یکی از احکام شريعت مسيح -- لا تنقض اليقين بالشک است.
لا تنقض اليقين بالشک -- بقاء شريعت حضرت مسيح را اثبات می‌کند.
نتیجه: شريعت حضرت مسيح -- بقاء شريعت حضرت مسيح را اثبات می‌کند
بيان خلف:
شريعت پيامبر اسلام >> احکام شريعت اسلام >> لا تنقض اليقين بالشک >> بقاء شريعت حضرت مسيح

۳.۱ - توضیح خلف


شريعت پيامبر اسلام -- احکام شريعت اسلام را به دنبال دارد.
یکی از احکام شريعت اسلام -- لاتنقض اليقين بالشک است.
لاتنقض اليقين بالشک -- بقاء شريعت حضرت مسيح را اثبات می‌کند.

نتیجه: شريعت پيامبر اسلام -- بقاء شريعت حضرت مسيح را اثبات می‌کند.۱. درس خارج اصول ۶ آذر ۸۹ آیت الله سبحانی [۱]    رده‌های این صفحه : استصحاب | اصول فقه
جعبه ابزار