• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ارث (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ارث ممکن است در معانی زیر بکار رفته باشد:

ارث (فقه)، باقی مانده اموال میت
ارث (حقوق خصوصی)، انتقال مالکیت اموال میت به وراث


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار