• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احسن القصص (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفسرین در مورد احسن القصص دو دیدگاه دارند: «احسن القصص» يكى از نام‌هاى قرآن است و بدان جهت احسن القصص ناميده شده است كه از جهت فصاحت و حسن معانى و روانى الفاظ به حدّ نهايت رسيده است و به قولى ديگر يكى از نام‌هاى سوره يوسف است، زيرا سوره يوسف دربردارنده نكته‌ها، فوائد و شگفتى‌هايى است كه سوره‌هاى ديگر قرآن فاقد آن است.


۱ - از نام‌های قرآن

[ویرایش]

احسن القصص، يكى نام‌های قرآن کریم:
نحن نقصّ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان .... در تعيين مصداق (احسن‌القصص) دو نظريّه مطرح است: ۱. قرآن؛ ۲. قصّه يوسف برداشت براساس نظريّه اول است.

۲ - از نام‌های سوره یوسف

[ویرایش]

احسن القصص، يكى نام‌های سوره یوسف:
نحن نقصّ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان .... در علت این نامگذاری گفته‌اند: سوره يوسف دربردارنده نكته‌ها، فوائد و شگفتى‌هايى است كه سوره‌هاى ديگر قرآن فاقد آن است.

۳ - زیباتریت داستان

[ویرایش]

سرگذشت یوسف علیه‌السلام بهترين و زيباترين داستان:
نحن نقصّ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان .... براساس اين‌كه مصداق (احسن‌القصص) قصّه يوسف باشد، برداشت فوق صحيح است.

۴ - بهترین بیان در بیان داستان

[ویرایش]

خداوند، بيانگر داستان يوسف با بهترين و زيباترين بيان:
نحن نقصّ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان .... مصداق «احسن القصص» مى‌تواند سوره یوسف باشد. «القصّ» مصدر «نقصّ» به معناى بازگو كردن و بيان كردن است چنان‌چه «قصص» مصدر باشد، «احسن‌القصص» مفعول مطلق مى‌شود و بيانگر كيفيّت بازگو كردن خواهد بود.

۵ - علت بیان شیوای قرآن

[ویرایش]

••• قرآن، داراى بهترين و شيواترين بيان به سبب وحيانى بودن آن:
نحن نقصّ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان ....حرف (باء) در «بما أوحينا» سببيّه است.

••• «قصّه يوسف، بهترين قصّه و داراى شيواترين بيان به سبب وحی شدن آن از سوى خداوند:
نحن نقصّ عليك أحسن القصص بمآ أوحينآ إليك هذا القرءان وإن كنت من قبله لمن الغفلين.

۶ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

احسن‌القصص (اسماء و صفات قرآن).

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۱۷.    
۳. یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۱۷.    
۵. یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۳۱۷.    
۷. یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    
۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۷، ص۷۴.    
۹. یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    
۱۰. یوسف/سوره۱۲، آیه۳.    


۸ - منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۴۱۳، برگرفته از مقاله «احسن القصص».    


جعبه ابزار