• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أُلفَت (لغات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف

أُلفَت: (ایلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتآءِ)
«الفت» از مادّه‌ «الْف» به معنای اجتماع‌ توام با انسجام و انس و التیام است.(إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَ الصَّيْفِ) (الفت آنها به اين سرزمين و بازگشت آنها به آنجا در سفرهاى زمستانه و تابستانه.)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید: ماده الف - به كسره همزه- كه مصدر ثلاثى مجرد و باب افعالش ايلاف مى‌آيد، به معناى اجتماع با همبستگى و الفت است، و به قول راغب اصلا الفت را به همين جهت الفت مى‌گويند. (دیدگاه شیخ طبرسی در مجمع البیان:)


۱. قریش/سوره۱۰۶، آیه۲.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ج۱، ص۲۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۳۷۴.    
۴. قریش/سوره۱۰۶، آیه۲.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۶۰۲.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۲۰، ص۶۲۸.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۲۰، ص۳۶۵.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۷، ص۲۹۵.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۱۰، ص۸۲۹.    مکارم شیرازی، ناصر، لغات در تفسیر نمونه، برگرفته از مقاله «أُلفَت»، ص۶۵.    


رده‌های این صفحه : لغات سوره قریش | لغات قرآن
جعبه ابزار