• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : ولاء

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... ولاء


    سایر عناوین مشابه :
  • جر ولاء
  • جنگ جلولاء
  • حسن بن عبدالصمد اشعری ولاّء قمی
  • اولاء (مفردات‌قرآن)
جعبه ابزار