• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

معتصم‌ عباسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعتصم عباسی در سال ۲۱۸-۲۲۷ق حکومت می‌کرد. یکی از فعالیت‌های او در باره حج ، چراغ افروختن در میان مأزمان بود.


۱ - چراغ‌افروختن در مأزمان

[ویرایش]

به سال ۲۱۹ق. طاهر بن عبدالله به دستور معتصم برای نخستین بار در شب عید قربان هنگام بازگشت حاجیان، چراغ‌هایی (نفاطات) میان مأزمان (تنگه میان مزدلفه و عرفه) برافروخت و از آن پس این کار رسم شد. همچنین معتصم به سال ۲۱۹ق. قفلی ارزشمند برای استفاده بر در کعبه ارسال کرد.
[۳] ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۸۹.


۲ - تعمیر چاه زمزم

[ویرایش]

در این دوران، تغییراتی در چاه زمزم و حجره‌های آن داده شد. او ستون‌هایی را که از قصر بابک خرمی برداشته شده بود، برای استفاده کنار خانه خدا به مکه فرستاد. به سال ۲۲۰ق. چاه زمزم تعمیر شد.
[۹] صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۳۰۰.
در سال ۲۲۱ق. به دستور معتصم دار العجله که بر پایه گزارشی، از دارالندوه کهن‌تر بود تعمیر شد.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۱، ص ۲۸۶- ۲۸۷.    
۲. فاکهی، محمد بن إسحاق، اخبار مکه، ج۳، ص۲۱۳.    
۳. ابن فهد، عمر بن محمد، اتحاف الوری، ج۲، ص۲۸۹.
۴. فاکهی، محمد بن إسحاق، اخبار مکه، ج۲، ص۷۲.    
۵. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۲، ص۱۰۱.    
۶. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۱، ص۲۸۸.    
۷. فاکهی، محمد بن إسحاق، اخبار مکه، ج۲، ص ۷۲.    
۸. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۲، ص۱۰۲.    
۹. صباغ، محمد بن احمد، تحصیل المرام، ج۱، ص۳۰۰.
۱۰. بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ج۱، ص۶۰.    
۱۱. حموی، یاقوت، معجم البلدان، ج۲، ص۴۲۲.    
۱۲. ازرقی، محمد بن عبد الله، اخبار مکه، ج۲، ص۹۴.    


۴ - منبع

[ویرایش]

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت، برگرفته از مقاله «بنی‌ عباس» تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۴/۲۶.    


رده‌های این صفحه : تاریخ اسلام | عباسیان
جعبه ابزار