• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : مطلق ولایت

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... مطلق ولایت


    سایر عناوین مشابه :
  • ولایت مطلقه فقیه
  • مسئله ولایت مطلقه فقیه
  • نظریه ولایت مطلقه فقیه
جعبه ابزار