• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

متن (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مَتْن (به فتح میم و سکون تاء) از واژگان قرآن کریم در اصل گوشت محكمى است كه در كنار تيره پشت واقع است. مشتق این واژه در قرآن به صورت مَتِين (به فتح میم و کسر تاء) به معنای هر چيز محكم آمده است. مَتِين فقط سه بار در قرآن مجید به كار رفته است.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

مَتْن در اصل گوشت محكمى است كه در كنار تيره پشت واقع است. به گوشت هر دو طرف آن متنان گويند. از اين جهت به چيز محكم متين گفته‌اند.

۲ - کاربردها

[ویرایش]

(وَ أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي‌ مَتِينٌ‌) «به آن‌ها مهلت مي‌دهيم به راستى كيد من محكم و قوى است كه هيچ كس آن را دفع نتواند كرد.»
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ‌) «خدا رزّاق و صاحب نيروى قوى است.» يعنى روزى دادن به بندگان به وى مشقّتى ندارد. ذو القوّة و متين هر دو از اسماء حسنی است. در اقرب الموارد در معنى متين آن گاه كه وصف خدا باشد گفته: بسيار قدرتمند كه در افعالش زحمتى و رنجى به او نمی‌رسد.

۳ - تعداد کاربردها

[ویرایش]

مَتِين فقط سه بار در قرآن مجيد به كار رفته است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنایی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۲۳۳.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دار القلم، ص۷۵۸.    
۳. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت حسینی، ج۶، ص۳۱۴.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۲۶۹.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۳.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۸، ص۳۴۷.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۸، ص۴۵۴.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۴، ص۴۰۲.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۵، ص۲۴۲.    
۱۰. ذاریات/سوره۵۱، آیه۵۸.    
۱۱. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۸، ص۳۸۹.    
۱۲. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۸، ص۵۸۴.    
۱۳. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۹، ص۲۶۹.    
۱۴. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۳، ص۳۳۳.    
۱۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد، ج۵، ص۱۵۶.    
۱۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۳.    
۱۷. ذاریات/سوره۵۱، آیه۵۸.    
۱۸. قلم/سوره۶۸، آیه۴۵.    


۵ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنایی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «متن»، ج۶، ص۲۳۳.    


جعبه ابزار