• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قوس (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قَوْس (به فتح قاف) از واژگان قرآن کریم به معنای ذراع و کمان بوده و فقط یکبار در قرآن آمده است.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

قَوْس به معنای ذراع و کمان است.

۲ - کاربردها

[ویرایش]

(ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّی) «سپس نزدیک و نزدیکتر شد.»، (فَکانَ‌ قابَ‌ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی‌) «و به اندازه دو کمان یا نزدیکتر بود.»، (فَاَوْحی‌ اِلی‌ عَبْدِهِ ما اَوْحی) «سپس به بنده خدا وحی کرد آنچه وحی کرد.» مراد از قوسین در آیه دو ذراع یا دو کمان است و و در صورت دوم ظاهرا فاصله دو سر کمان مراد است.
«قوس» در اصل به معنای‌ اندازه‌گیری است: «قاس الشّی‌ء بغیره قوسا: قدّره علی مثاله» سپس از جمله معانی آن کمان (تیر‌اندازی) و ذراع است چنانکه در قاموس و اقرب به این تعبیر «القوس الذّراع لانّه یقاس به» است.
[۸] شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
در تفسیر خازن نیز آمده و آن اختیار ابن مسعود است. در مجمع فرموده: از انس بن مالک مرفوعا نقل شده که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در باره‌ (فَکانَ‌ قابَ‌ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی‌) فرمود: قدر دو ذراع یا کمتر از آن. آنگاه فرموده: علی هذا قوس به معنای ما یقاس به الشّی‌ء است و ذراع آنست که با آن مقایسه می‌شود.

۳ - تعداد کاربرد

[ویرایش]

این کلمه فقط یکبار در قرآن آمده است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۶، ص۴۴.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ج۱، ص۶۸۷.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۴، ص۹۸.    
۴. نجم/سوره۵۳، آیه۸.    
۵. نجم/سوره۵۳، آیه۹.    
۶. نجم/سوره۵۳، آیه۱۰.    
۷. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۲۴۳.    
۸. شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
۹. خازن، علی بن محمد، تفسیر الخازن، ج۴، ص۲۰۴.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۹، ص۲۸۹.    


۵ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنابی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «قوس»، ج۶، ص۴۴.    


جعبه ابزار