• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فریابی کبیر (تفسیرومفسران)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبدالله محمد بن یوسف بن واقد فِریابی (متوفای ۲۱۲)، یکی از مفسرین و محدثین قرن دوم و اوایل قرن سوم می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعبدالله محمد بن یوسف بن واقد فریابی (متوفای ۲۱۲) فِریابی مفسر و محدث و تعلیم‌یافته سفیان ثوری است. بخاری و دیگران از او روایت کرده‌اند.

۲ - اثر علمی فریابی

[ویرایش]

وی تفسیری دارد که ثعلبی از آن بهره گرفته و در تاریخ طبری نیز از او سخن به میان آمده است. بخاری او را از بهترین مردم زمانه توصیف می‌کند و ۲۶ حدیث از او نقل کرده است.
[۱] سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۹۳.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۹۳.
۲. نویهض، عادل، معجم المفسرین، ج۲، ص۶۵۲.    
۳. داودی، شمس‌الدین، طبقات المفسرین، ج۲، ص۲۹۲.    
۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۹، ص۵۳۵.    


۴ - منبع

[ویرایش]

محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۲۹-۴۳۰.    جعبه ابزار