علی بن یوسف بن مطهر حلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرضی الدین، علی بن یوسف بن مطهر حلی در شب یك شنبه یازدهم شوال سال ۶۳۵ هجری در شهر حله به دنیا آمد.


نسب

[ویرایش]

شیخ رضی الدین علی، برادر بزرگ علامه حلی است. پدر آن بزرگواران شیخ سدید الدین، یوسف بن علی حلی، از فقهای نامدار شیعه و از بارزترین علمای زمان خود در علومی مانند فقه، اصول فقه و کلام بوده است.

مشایخ

[ویرایش]

از بارزترین اساتید شیخ رضی الدین حلی می توان به:
۱ـ محقق حلی ره
۲ـ شیخ سدید الدین حلی، پدر بزرگوار او
۳ـ بهاء الدین علی بن عیسی اربلی، صاحب کشف الغمه اشاره نمود.

شاگردان

[ویرایش]

عالمی بزرگوار با بیش از هفتاد سال زندگی در مهد علم و اجتهاد، شاگردان فراوانی تربیت نموده كه بارزترین آنها عبارتند از:
۱ـ فخر المحققین، فرزند علامه حلی
۲ـ شیخ قوام الدین محمد فقیه، فرزند بزرگوار او
۳ـ شیخ عمید الدین ابی الفوارس
۴ـ علی بن حسین نرسی استرآبادی

تألیفات

[ویرایش]

متأسفانه با آن كه مقام علمی و جامعیت شیخ رضی الدین حلی بر كسی پوشیده نیست و از برادر بزرگوار او، علامه حلی، ده ها كتاب و تألیف به دست ما رسیده، لیكن از این عالم فرزانه تنها یك اثر به یادگار مانده است.
تنها كتابی كه از شیخ بزرگوار، رضی الدین حلی به ما رسیده كتاب شریف «العدد القویه فی دفع المخاوف الیومیه» است.
كتاب «العدد القویه» كه در دو جلد تألیف شده و فقط جلد دوم آن موجود است، در سی فصل تنظیم شده و هر فصل مربوط به یك روز از ماه است.
پانزده فصل اول در جلد اول بوده، كه مفقود شده و حتی علامه مجلسی و صاحب ریاض العلماء هم آن را نیافته اند و فقط پانزده فصل آخر كتاب یعنی جلد دوم آن موجود است.

رحلت

[ویرایش]

شیخ رضی الدین، علی حلی، پس از هفتاد و اندی سال دیده از جهان فرو بست.
از تاریخ وفات آن بزرگوار اطلاع دقیقی در دست نیست و در كتب تراجم هم اشاره ای به آن نشده؛ لكن آنچه مسلّم است او تا اوائل قرن هشتم هجری در قید حیات بوده است.
از جمله ادله بر این قول آن است كه شیخ در اجازه ای به فاضل نرسی تاریخ آن را سال ۷۰۳ هجری ذكر نموده و با این حساب وفات آن بزرگوار در قرن هشتم بوده و عمر شریفش به بیش از هفتاد سال می رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار