• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : عقل کلی

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... عقل کلی


    سایر عناوین مشابه :
  • تکلیف به محال عقلی
  • تکلیف عقلایی
  • تکلیف عقلی
  • کلی عقلی‌
جعبه ابزار