• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطَیّب مقابل خبیث است.


۱ - طیب در قرآن

[ویرایش]

واژه طیّب در قرآن کریم، صفت خوردنیها و آشامیدنیها اشخاص، همچون مؤمن رفتارها و گفتارها مکانها و غیر آن‌ها از قبیل خاک قرار گرفته است.
منظور در این نوشتار، کاربرد نخست است.

۱.۱ - طیبات


خوردنی و آشامیدنی طیّب یعنی آنچه که طبع غالب انسانها در مناطق و زمانهای مختلف با نژادها و آیین‌های متفاوت از آن تنفر ندارد؛ بلکه از خوردن و نوشیدن آن لذّت می‌برد.
[۱۴] زبدة البیان، ص ۷۹۴.
البته طیّب در معنای حلال، پاک و نیز چیزی که وجودش برای انسان زیانی ندارد، مانند هوای مطبوع و معتدل نیز به کار رفته است و به چنین هوایی هوای طیّب گفته می‌شود.
در مقام نقل حدیث از امامان علیهم السّلام، چنانچه از عنوان «طیّب» استفاده شود، مراد امام هادی علیه السّلام است.
[۱۷] روضة المتقین، ج ۶، ص ۳۳۸.
از احکام عنوان یاد شده در باب اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.
خداوند در قرآن کریم، در آیات متعدد از حلال بودن طیّبات سخن گفته است. چنان که در آیات زیادی به روزی دادن طیّبات به بندگان اشاره کرده و فرستادگان خود را به خوردن طیّبات دستور داده و از بهره گرفتن از خبائث (خبیث) منع کرده است.
برای تشخیص طیّب از خبیث در مواردی که شرع مقدس بدان تصریح نکرده است، به عرف متوسط عرف بدور از افراط و تفریط که نه اهل دقت در حدّ وسواس است و نه بی مبالات و مسامحه گر رجوع می‌شود.
در موارد شک نیز اصل حلیّت جاری می‌گردد.
[۲۵] مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص .۱۱۵


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۷۲.    
۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۱۴.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۳۸.    
۴. انفال/سوره۸، آیه۳۷.    
۵. نور/سوره۲۴، آیه۲۶.    
۶. نساء/سوره۴، آیه۲.    
۷. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۴.    
۸. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۰.    
۹. توبه/سوره۹، آیه۷۲.    
۱۰. سبأ/سوره۳۴، آیه۱۵.    
۱۱. اعراف/سوره۷، آیه۵۸.    
۱۲. مائده/سوره۵، آیه۶.    
۱۳. المبسوط، ج ۶، ص ۲۷۹.    
۱۴. زبدة البیان، ص ۷۹۴.
۱۵. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۲۳۹.    
۱۶. المیزان، ج ۵، ص ۲۰۱ ۲۰۲.    
۱۷. روضة المتقین، ج ۶، ص ۳۳۸.
۱۸. مائده/سوره۵، آیه۴ و ۵.    
۱۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۲۰. انفال/سوره۸، آیه۲۶.    
۲۱. یونس/سوره۱۰، آیه۹۳.    
۲۲. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۰.    
۲۳. مومنون/سوره۲۳، آیه۵۱.    
۲۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۲۵. مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص .۱۱۵


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله«طیب».    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | واژگان قرآنی
جعبه ابزار