• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طریقیت قطع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطریق بودن قطع برای کشف حکم واقعی را طریقیت قطع گویند.


۱ - تعریف طریقیت قطع

[ویرایش]

طریقیت قطع، به معنای طریق بودن قطع به واقع و کاشف بودن آن از حکم واقعی است؛ به این بیان که قطع به منزله پنجره‌ای است که به عالم واقع باز می‌شود و آن را به طور کامل و به روشنی برای شخص صاحب قطع به نمایش می‌گذارد.
طریقیت قطع از آثار قطع است و در اثر کشف تام واقع برای شخص صاحب قطع، وی به سوی «مقطوع به» حرکت کرده یا از آن دوری می‌نماید.

۲ - ذاتی بودن طریقیت قطع

[ویرایش]

در این که طریقیت قطع، ذاتی آن است یا نه، چند دیدگاه وجود دارد:
برخی از اصولی‌ها، طریقیت را ذاتی قطع دانسته و قطع را نفس انکشاف می‌دانند و به همین دلیل، جعل طریقیت را به جعل مرکب برای قطع محال می‌دانند.
برخی دیگر، طریقیت را از لوازم وجود قطع دانسته‌اند. عده‌ای نیز آن را جعلی، و برخی دیگر آن را امری تکوینی برای قطع به حساب آورده‌اند.
[۴] صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص۱۲۵.
[۵] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۵.    
۲. سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاصول، ج۳، ص(۲۱-۲۰).    
۳. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص(۱۷۳-۱۷۲).    
۴. صدر، محمد باقر، جواهر الاصول، ص۱۲۵.
۵. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲.


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «طریقیت قطع».


رده‌های این صفحه : احکام قطع
جعبه ابزار