• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شکنجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشکنجه‏ به آزار جسمی یا روحی برای اجبار کردن کسی به کاری گفته می شود.


۱ - تعریف شکنجه

[ویرایش]

شکنجه به آزار دادن شدید کسى براى تنبیه یا وادار کردن او به انجام دادن کارى گفته می شود.

۲ - محل بحث شکنجه در فقه

[ویرایش]

از آن در باب حدود و قصاص سخن گفته‏‌اند.

۳ - احکام شکنجه

[ویرایش]

در شرع مقدس براى جرایم گوناگون کیفرهاى مشخصى وضع شده که تعدی از آنها حرام و ضمان آور است. از این رو، مجازات و شکنجه متهمى که جرمش ثابت نشده، حتى براى گرفتن اقرار از وى حرام است. و نیز بزهکار ى که بزه‌‏اش ثابت شده، کیفر کردن او به بیش از آنچه که در شرع مقدس در موارد حدود و قصاص مقرر گردیده و یا توسط حاکم شرع‏ در موارد تعزیرات تعیین شده، حرام و تعدّى کننده ضامن است .

۴ - حکم اقراری که با شکنجه گرفته شده

[ویرایش]

آیا اقرارى که با شکنجه از متهم گرفته مى‏‌شود اعتبار دارد یا نه؟ بدون شک اقرار از روى تهدید و شکنجه بدون وجود قراینى بر صحت آن بى اعتبار است و اثرى بر آن مترتب نمى‏‌شود لیکن چنانچه شواهد و قراینى بر درست بودن آن دلالت کند؛ به گونه‏‌اى که براى قاضی علم پیدا شود، به آن ترتیب اثر داده مى‌‏شود. البته بنابر این قول که در حقوق الله، همچون حدود، علم قاضی اعتبار ندارد، قاضی نمى‌‏تواند بر اساس علم خود عمل کند؛ بلکه نیازمند اقرار اختیارى یا بینه است.
[۱] . مجموعه آراى فقهى درامور کیفرى ج۲، ص۱۵۰-۱۵۱.۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. . مجموعه آراى فقهى درامور کیفرى ج۲، ص۱۵۰-۱۵۱.


۶ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص:۷۱۱.    


رده‌های این صفحه : حدود | دیات | فقه
جعبه ابزار