• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرق از جهات چهارگانه، و به سمت طلوع خورشید گفته می‌شود و عنوان یاد شده به مناسبت در باب طهارت به کار رفته است.


۱ - تخلی پشت و رو به قبله

[ویرایش]

تخلی رو و پشت به قبله جایز نیست و به قول مشهور، ترک آن بااندکى انحراف از قبله به راست و چپ محقق مى‏شود؛
[۱] العروة الوثقى،‏ ج۱، ص۳۱۳.
[۲] التنقیح (الطهارة)، ج۳، ص۳۸۰.
لیکن از برخى قول به وجوب روکردن به سمت شرق یا غرب نقل شده است که لازمه آن حرمت تخلى مابین مشرق و مغرب است. البته مشهور امر رو به مغرب یا مشرق کردن هنگام تخلی را- که مفاد برخى روایات است- حمل بر استحباب کرده‏اند؛ زیرا لازمه رو و پشت نکردن به قبله در مناطق واقع در شمال مکه، رو به مشرق یا مغرب کردن است.
[۴] مدارک الأحکام، ج۱، ص۱۶۰.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقى،‏ ج۱، ص۳۱۳.
۲. التنقیح (الطهارة)، ج۳، ص۳۸۰.
۳. الحدائق الناضرة، ج۲، ص۴۱-۴۲.    
۴. مدارک الأحکام، ج۱، ص۱۶۰.
۵. جواهر الکلام، ج۲، ص۱۰.    
۶. جواهر الکلام، ج۲، ص۶۴.    


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتعلیهم السلام، ج۴، ص۶۶۳.    


رده‌های این صفحه : احکام تخلی | فقه
جعبه ابزار