• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سهم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: سهم.

بخشی از چیزى را که نامعین است سهم گفته می‌شود که در باب وصیت از آن نام برده‌اند.


۱ - معنای سهم

[ویرایش]

بخش نامعین از چیزی را سهم می‌گویند.

۲ - وصیت بر سهمی از مال

[ویرایش]

هرگاه کسى وصیت کند سهمى از مالش را به دیگرى بدهند، به قول مشهور یک هشتم از مال به او داده مى‌شود. برخى قدما گفته‌اند: یک ششم از مال را به او مى‌دهند.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاملی جبعی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام، ج۶، ص۱۷۹.    
۲. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۴۶۱.    
۳. صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۴۷۸.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، الخلاف ج۴، ص۱۴۰.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۵۸.    


رده‌های این صفحه : فقه | وصیت
جعبه ابزار