• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سدر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مرتبط: سدر (مفردات‌قرآن).

سدر پودری است که از برگهای خشکیده درختی به همین نام تهیه می شود.


۱ - معانی سدر

[ویرایش]

سدر در دو معنا استعمال می شود:
معنای اول: پودر برگهاى خشکیده درختى به همین نام می باشد.
معنای دوم: درختى گرم سیرى با برگهاى کوچک گرد به رنگ تیره می باشد.

۲ - کاربرد سدر در ابواب فقه

[ویرایش]

از آن به هر دو معنا در باب طهارت و به معناى نخست درباب حج سخن گفته‌اند.

۳ - احکام سدر

[ویرایش]


۳.۱ - احکام واجب


واجب است میت را سه غسل بدهند که نخستین آن با آب آمیخته با سدر است.
کمترین مقدار سدر که در آب ریخته مى‌شود، باید به اندازه‌اى باشد که بر آن، عنوان آب آمیخته با سدر صادق باشد. در ناحیه زیاده نیز به قول گروهى، مقدار سدر نباید به اندازه‌اى باشد که موجب مضاف شدن آب گردد. در صورت مضاف شدن آب، غسل دادن میت با آن صحیح نیست؛ هرچند برخى در این صورت نیز غسل را صحیح دانسته‌اند.

۳.۲ - احکام مستحب


مستحب است قبل از غسل، عورت میت با آب سدر و اشنان سه بار شسته شود؛ چنان که مستحب است سر میت را با کف سدر بشویند. در اینکه این شستن جزء غسل واجب است یا عملى مستحب قبل از غسل، اختلاف است.
مستحب است در غسل میت، قبل از هر بار غسل دادن، دستهاى میت تا نصف ذراع سه بار شسته شود. بنابر تصریح برخى، بهتر است این کار در نخستین غسل، با آب سدر، در غسل دوم با آب کافور و در غسل سوم با آب خالص انجام گیرد.
گذاشتن دو شاخه‌تر و تازه همراه میت، مستحب مؤکد است. مستحب است این دو شاخه از چوب درخت خرما و در صورت پیدا نشدن آن بنابر قول مشهور از چوب درخت سدر باشد.
شستن سر با سدر، مستحب و موجب بر طرف شدن اندوه و فزونى روزی است.
مستحب است انسان در حال سلامت، کفن، سدر و کافور خود را تهیه کند.
[۱۴] مهذب الأحکام ج۴، ص۷۰.


۳.۳ - احکام مکروه


به تصریح برخى، شستن سر با سدر در حال احرام مکروه است.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستند الشیعة ج۳، ص۱۳۴.    
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۴۶.    
۳. جواهر الکلام ج۴، ص۱۱۸-۱۳۰.    
۴. جواهر الکلام ج۴، ص۱۵۲.    
۵. مدارک الأحکام ج۲، ص۸۹-۹۰.    
۶. جواهر الکلام ج۴، ص۱۵۰-۱۵۱.    
۷. العروة الوثقی ج۲، ص۵۹.    
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۲۳۳-۲۳۹.    
۹. العروة الوثقی ج۲، ص۸۳.    
۱۰. الحدائق الناضرة ج۴، ص۴۱-۴۲.    
۱۱. وسائل الشیعة ج۲، ص۶۲-۶۳.    
۱۲. الدروس الشرعیة ج۱، ص۱۲۹.    
۱۳. العروة الوثقی ج۲، ص۷۸.    
۱۴. مهذب الأحکام ج۴، ص۷۰.
۱۵. الدروس الشرعیة ج۱، ص۳۸۸.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۴۱۹-۴۲۰.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه
جعبه ابزار