• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

زمر (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
زُمَر (به ضم زاء و فتح میم) یکی از مفردات به کار رفته در قرآن کریم است. زُمَر، جمع زُمْرَه است به معنى دسته، جماعت و فوج است.
زُمَر (بر وزن صرد) جمع زُمْرَه است به معنى دسته، جماعت و فوج است.
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد ذیل واژه «زمر».
راغب دسته كوچک گفته است‌.(وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ...) (و كسانى كه تقوای الهی پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى‌شوند. ...)
اين كلمه فقط دو بار در قرآن مجيد آمده است. و آن نام سوره سی و نهم قرآن است.زمر معانى ديگرى نيز دارد كه در قرآن نيامده است در صحاح آمده «الزُّمْرَةُ الْجَمَاعَةُ مِنَ النَّاسِ وَ الزُّمَرُ الْجَمَاعَاتُ».


 
۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۳، ص۱۷۹.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات، ط دارالقلم، ص۳۸۳.    
۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج۴، ص۳۴۶.    
۴. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۳، ص۳۱۸.    
۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد ذیل واژه «زمر».
۶. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۳۸۳.    
۷. زمر/سوره۳۹، آیه۷۳.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۴۶۶.    
۹. زمر/سوره۳۹، آیه۷۱.    
۱۰. زمر/سوره۳۹، آیه۷۳.    
۱۱. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج۲، ص۶۷۱.    
قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «زمر»، ج۳، ص۱۷۹.    


جعبه ابزار