• خواندن
 • نمایش تاریخچه
 • ویرایش
 

رده:تاریخ خلفا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

 • [[]]

 • ا

 • ابراهیم بن ولید

 • ابراهیم بن هشام مخزومی

 • ابوالحسین بجکم

 • ابوالحسین معزالدوله احمد دیلمی

 • ابوالعباس عبدالله بن محمد سفاح

 • ابوالنجم بن خیر بدر معتضدی

 • ابوامیه‌ عمرو بن‌ سعید اموی اشدق

 • ابوبکر بن ابی قحافه

 • ابوسلمه خلال

 • ابوعبید ابن‌مسعود بن عمرو ثقفی

 • ابوعقبه جراح بن عبدالله حکمی

 • ابولؤلؤ

 • ابومحمد حسن بن علی بربهاری

 • ابوموسی امین

 • ابونصر سامانی

 • ابوهاشم بکیر بن ماهان

 • اخشیدیان

 • ازدواج ام‌کلثوم با عمر (شبهه)

 • اسحاق ترک

 • اشرس بن عبدالله سلمی

 • افطسیه

 • اقدامات ابوبکر

 • اقطاع‌داری دوره خلافت

 • الامامة و السیاسة

 • المستکفی بالله اموی

 • المعتز عباسی

 • المکتفی بالله عباسی

 • الموفق بالله

 • ام جعفر زبیده

 • ام کلثوم در کربلا

 • امیر اسماعیل سامانی

 • امیرنصر بن احمد سامانی

 • انقراض بنی امیه

 • اوضاع ایران اواخر دوره ساسانیان

 • اوضاع سیاسی دوران عباسیان

 • اوضاع فرهنگی دوره طاهریان

 • ب

 • بازیابی حکومت طاهریان

 • باشماقلق

 • بحریه

 • برغش (پایتخت)

 • بسر بن ارطاة

 • بشر بن صفوان کلبی

 • بشر بن ولید بن عبدالملک

 • بطلیوس

 • بطنان

 • بکیر بن وشاح

 • بنی امیه و ائمه شیعه

 • بنی‌عباس

 • بهلول شیبانی

 • بیعت‌خواهی یزید از امام حسین

 • پ

 • پیشگویی‌های امام حسن درباره بنی‌امیه

 • پیشگویی‌های امیرالمؤمنین درباره بنی‌امیه

 • پیشگویی‌های پیامبر درباره بنی‌امیه

 • ت

 • تاریخ‌نگاری دودمانی

 • تتمة المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء

 • تحفة‌الامراء فی تاریخ‌الوزراء

 • تشکیلات اداری امویان اندلس

 • ج

 • جعفر بن یحیی بن خالد

 • جلوگیری از رسیدن آب به اردوی حسینی

 • جنبش مازیار

 • جنگ جسر

 • جنگ جلولاء

 • جنگ صفین و نهروان

 • جنگ نهاوند

 • ح

 • حاتم بن هرثمه

 • حارث بن سریج

 • حبیب بن مسلمه فهری

 • حجاج بن یوسف ثقفی

 • حسان بن مالک کلبی

 • حسن بن زید بن حسن

 • حسن بن سهل

 • حصین بن نمیر سکونی

 • حفص بن ولید حضرمی

 • حکم بن عبدالرحمن

 • حکومت امویان

 • حکومت سلطنتی امویان

 • حمید بن قحطبه طایی

 • خ

 • خالد بن برمک

 • خالد بن عبدالله قسری

 • خالد بن کثیر

 • خلافت

 • خلافت ابوبکر

 • خلفای راشدین

 • خلفای عباسی مصر

 • خوارج دوران عبدالله بن زبیر

 • خوارج دوران عمر بن عبدالعزیز

 • خوارج دوران مروان بن محمد

 • خوارج دوران هشام بن عبدالملک

 • د

 • داعیان عباسی

 • دولت حمدانیان

 • دیوان‌سالاری عهد امویان

 • ذ

 • ذات‌الصواری

 • ذوالنورین

 • ر

 • رابطه عباسیان و طاهریان

 • راضی‌بالله عباسی

 • رافع بن هرثمه

 • روابط طاهریان و خاندان عجلی

 • روابط عباسیان و سامانیان

 • ز

 • زهیر بن قیس بلوی

 • زهیر بن مسیب ضبی

 • س

 • ساجیان

 • سعید بن عمرو حرشی

 • سفیان بن عوف ازدی غامدی

 • سلم بن زید

 • سلیمان بن عبدالملک

 • سلیمان بن علی عباسی‌

 • ش

 • شبیب بن یزید

 • شجاع (مادر متوکل)

 • شورش‌های اندلس

 • شهدای فخ

 • شهربارسلونا

 • ص

 • صاحب فخ

 • صحابه منتقد خلافت ابوبکر

 • ط

 • طارق بن زیاد

 • ع

 • عبدالرحمان الناصر

 • عبدالرحمان بن محمد بن اشعث کندی

 • عبدالرحمن بن ابی‌لیلی

 • عبدالله بن جعفر در دوره اموی

 • عبدالله بن مسعده

 • عبدالملک بن قطن فهری

 • عبیدالله بن زیاد

 • عبیدالله بن عبدالله طاهر

 • عطیة بن اسود

 • عمر بن خطاب (دائرةالمعارف‌مؤلفان‌اسلامی)

 • عمر بن عبدالعزیز (خلیفه اموی)

 • عمرو بن حجاج زبیدی

 • عمرو بن حریث مخزومی

 • عمرو بن عاص

 • عمرو بن عاص در دوره امام علی

 • عوامل فزونی شیعیان در عصر عباسیان

 • ف

 • فتح مغرب و اندلس

 • فتوحات دوره عبدالملک بن مروان

 • فتوحات دوره معاویه

 • فتوحات دوره ولید بن عبدالملک

 • فتوحات و مشروعیت خلفای راشدین

 • فضل بن سهل سرخسی

 • ق

 • قیام المقنع

 • قیام بنی عباس از نگاه اهل بیت

 • قیام حسن بن زید

 • قیام صاحب الزنج

 • قیام مختار از نگاه اهل بیت

 • قیام یحیی بن عمر

 • قیام یزید بن مهلب

 • قیام‌های پس از کربلا

 • قیام‌های شیعیان دوره عباسی

 • قیام‌های والیان بنی امیه

 • ک

 • کنترل رهبران شیعه در عصر عباسیان

 • گ

 • گسترش تشیع در عصر عباسیان

 • گسیل کردن کوفیان برای جنگ با امام حسین

 • م

 • مأموریت عمر بن سعد در کربلا

 • مأمون عباسی (دانشنامه‌حج)

 • متوکل عباسی

 • محمد بن طاهر بن عبدالله

 • محمد تعلیقی‌زاده

 • مدفن هارون الرشید

 • مروان بن محمد

 • مصعب بن زبیر

 • معاویة بن ابی‌سفیان

 • معاویة بن خدیج

 • معاویة بن هشام

 • معاویة بن یزید

 • معتضد عباسی

 • مغیث بن حارث رومی

 • مغیرة بن شعبه در دوران امام علی

 • ‚

 • ‚مقتدر عباسی

 • م

 • مکاتبه ابن سعد و ابن زیاد

 • مناظره پیرمرد شیعه با معاویه

 • مناظره درباره اجتهاد در مقابل نص عمر

 • مناظره درباره عدالت خلفای ثلاث

 • مناظره سبط بن جوزی با زن شیعی

 • منتصر بالله

 • منصور بن قائم بامرالله فاطمی

 • منصور بن نوح امیر سدید

 • مهدی عباسی

 • ن

 • نارضایتی حضرت فاطمه از شیخین

 • ناصر لدین الله

 • نقش یزید در شهادت امام حسین

 • نوح بن نصر سامانی

 • و

 • واثق عباسی

 • ورورد عمر بن سعد به کربلا

 • وزارت دوره عباسیان

 • ولایتعهدی امام رضا

 • ولید بن عبدالملک

 • ه

 • هادی عباسی

 • هشام بن حکم بن عبدالرحمان

 • هلاکت یزید بن معاویه

 • همراه پیامبر در غار ثور

 • همکاری امام علی با خلفاء

 • ی

 • یحیی بن زید

 • یزید بن عبدالملک اموی

 • ‌یزید بن ولید

 • جعبه ابزار