• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

درهم (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دِرْهَم (به کسر دال و سکون راء و فتح هاء) از واژگان قرآن کریم به معنای نقره سكّه دار است كه با آن معامله می‌كنند و جمع آن دَراهِم می‌باشد.
دِرْهَم: نقره سكّه‌دار كه با آن معامله می‌كنند. در اقرب آمده: معرّب است و اصل آن يونانى می‌باشد.
[۵] شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
(وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ‌ دَراهِمَ‌ مَعْدُودَةٍ) « او را به قيمت كم كه درهمى چند بود فروختند.»اين كلمه تنها يكبار در كلام اللّه مجيد آمده است.


 
۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۳۴۲.    
۲. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۳۱۲.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۶، ص۶۱.    
۴. راغب اصفهانی، حسین، المفردات، ط دارالقلم، ص۳۱۲.    
۵. شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
۶. یوسف/سوره۱۲، آیه۲۰.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ج۱۱، ص۱۰۷.    
۸. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۱، ص۱۴۴.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۵، ص۳۳۶.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۱۲، ص۱۸۳.    
قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «درهم»، ج۲، ص۳۴۲.    


جعبه ابزار