• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

خشن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشن‌ به هر چیز زبر و درشت می گویند .


۱ - تعریف خشن

[ویرایش]

خشن، زبر، درشت و مقابل نرم است .

۲ - کاربرد کلمه خشن در فقه

[ویرایش]

عنوان ياد شده در بابهاى صوم، جهاد، نکاح، اطعمه و اشربه، حدود و دیات به كار رفته است.

۲.۱ - موی زبر علامت بلوغ


از نشانه‌هاى بلوغ، روييدن موهاى زبر بر زهار (شرمگاه) است .

۲.۲ - لباس خشن پوشاندن کیفر زن مرتد


از کیفر هاى زن مرتد پس از خوددارى وى از توبه، پوشاندن لباس خشن بر تن او است.

حلیت و حرمت تخم ماهی تابع حلیت و حرمت خود ماهی است. اگر تخم ماهى‌اى بين حلال و حرام بودن مشتبه شود، بنابر مشهور بدين گونه آزمايش مى‌گردد: اگر زبر و سفت باشد حکم به حلیت و اگر نرم و سست باشد حکم به حرمت آن مى‌شود.
از مراتب امر به معروف و نهی از منکر‌ در فرض عدم تأثير زبان خوش و سخن ملايم، غلظت كلام و درشتى سخن است.
از نشانه‌هاى نشوز زن، درشت سخن گفتن با شوهر است، در حالى كه پيش از آن با نرمى و ملايمت سخن مى‌گفت
اگر صدا ى شخصى بر اثر جنایت ى خشن شود، بر جانی ارش ثابت مى‌گردد.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج ۱۶، ص ۳۴۸.    
۲. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص ۱۲۱.    
۳. الروضة البهیة، ج ۹، ص ۳۴۴.    
۴. مسالک الافهام، ج ۱۲، ص ۲۱    
۵. جواهر الکلام، ج ۳۶، ص ۲۶۲- ۲۶۴.    
۶. مجمع المسائل، ج ۱، ص ۵۲۳.    
۷. تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۳۰۵.    
۸. تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۵۹۳.    ۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۴۶۱.    


رده‌های این صفحه : ارتداد | بلوغ | تکلیف | فقه
جعبه ابزار