• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حنث (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حِنْث، از واژگان قرآن کریم به معنای گناه است. بعضی از مفسران این واژه را نقض عهد و شکستن قسم نیز ترجمه کرده‌اند.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

حِنْث به معنی گناه است.

۲ - کاربردها

[ویرایش]

(وَکانُوا یُصِرُّونَ عَلَی‌ الْحِنْثِ‌ الْعَظِیمِ‌) «و بودند که بر گناه بزرگ اصرار می‌کردند.» طبرسی آن را نقض عهد و از مجاهد و قتاده گناه نقل می‌کند. در قاموس، گناه و شکستن قسم و میل به باطل و بالعکس گفته است؛ ولی گناه با آیه گذشته بهتر می‌سازد.
(وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لا تَحْنَثْ‌) راجع به معنی آیه رجوع شود به «ایّوب». اگر حنث را گناه گوئیم معنی آیه چنین می‌شود: «به دست خویش دسته‌ای ترکه برگیر و زنت را با آن بزن و در قسم یا عهد خود گناه مکن» و اگر به معنی نقض عهد باشد یعنی: «با ترکه بزن و نقض عهد نکن.»

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۸۶.    
۲. ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغة، ج۲، ص۱۰۸.    
۳. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۲، ص۲۵۰.    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ط دار القلم، ص۲۶۰.    
۵. واقعه/سوره۵۶، آیه۴۶.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۱۹، ص۱۲۵.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۹، ص۲۱۵.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۳۶۸.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۴، ص۱۶۲.    
۱۰. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۳۶۷.    
۱۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۳۶۸.    
۱۲. فیروزآبادی، مجدالدین، قاموس المحیط، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۳. ص/سوره۳۸، آیه۴۴.    
۱۴. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۱۷، ص۲۱۰.    
۱۵. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۷، ص۳۲۱.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۳۶۵.    
۱۷. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۱، ص۱۱۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «حنث»، ج۲، ص۱۸۶-۱۸۷.    


جعبه ابزار