• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حدس (علوم دیگر)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حدس (فقه)، به معنای گمان
حدس (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق بوده، به معنای سرعت انتقال ذهن از مبادی به مطالب
حدس (فلسفه)، نوعی معرفت مستقیم غیر حسی و غیر استدلالی
حدس (منطق و عرفان)، بررسی فرق حدس در منطق و عرفانرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار