• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حافظه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حافظه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حافظه، خزانۀ معانی‌ای است به ادراک حواس باطنی مشترک در انسان و حیوان از طريق قوه وهم
حافظه (دانشنامه‌جهان‌اسلام)، از مسائل مطرح در فلسفه، از قوای باطنی نفس برای حفظ معانی جزئی
حافظه (روان‌شناسی)، از مسائل مطرح در روان‌شناسی، عبارت از توانایی یادگیری، یادداری، یادآوری مطالب و رویدادهای فراگرفته شده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار