• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حاجت (مفردات‌قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حاجَة (به فتح جیم)، یکی از واژگان قرآن کریم و اسم مصدر به معنی نیاز و احتیاج است.


۱ - مفهوم‌شناسی

[ویرایش]

حاجَة به معنی نیاز و احتیاج است. راغب گوید: حاجت، نیاز به شی‌ء است با دوست داشتن آن.

۲ - کاربردها

[ویرایش]

(وَ لِتَبْلُغُوا عَلَیْها حاجَةً فِی صُدُورِکُمْ‌) «و تا سوار بر آنها به حاجت و مقصدی که در دل دارید برسید.»
باید دانست که حاجت اسم مصدر به معنی محتاج الیه و خواسته است و مصدر آن حوج می‌آید چنانکه از اقرب مستفاد می‌شود
[۱۰] شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
ولی قول راغب مفید مصدریّت است. می‌شود گفت که مصدر و اسم هر دو آمده است؛ چنانکه مفهوم‌: (وَ لا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ‌ حاجَةً مِمَّا اُوتُوا) (و در دل خود نيازى به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمى‌كنند) مصدر بودن است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، ج۲، ص۱۹۱.    
۲. ابن فارس، احمد، معجم مقائیس اللغة، ج۲، ص۱۱۴.    
۳. طریحی نجفی، فخرالدین، مجمع البحرین، ت الحسینی، ج۲، ص۲۹۰.    
۴. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ط دار القلم، ص۲۶۳.    
۵. غافر/سوره۴۰، آیه۸۰.    
۶. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۱۷، ص۳۵۵.    
۷. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۷، ص۵۳۸.    
۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۸، ص۴۵۹.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۱، ص۳۰۹.    
۱۰. شرتونی، سعید، اقرب الموارد.
۱۱. حشر/سوره۵۹، آیه۹.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، ص۵۴۶.    
۱۳. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ج۱۹، ص۲۰۶.    
۱۴. طباطبایی، سید محمدحسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی، ج۱۹، ص۳۵۷.    
۱۵. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۹، ص۴۳۳.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ترجمه محمد بیستونی، ج۲۴، ص۳۲۹.    


۴ - منبع

[ویرایش]

قرشی بنایی، علی‌اکبر، قاموس قرآن، برگرفته از مقاله «حاجة»، ج۲، ص۱۹۱.    


جعبه ابزار