• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جهل مرکب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجهل مرکب به معنی جهل شخص غیر آگاه به جهل خویش است.


۱ - تعریف جهل مرکب

[ویرایش]

جهل مرکب، مقابل جهل بسیط بوده و به این معنا است که انسان چیزی را نداند و به نادانی خویش نیز توجه نداشته باشد، بلکه اعتقاد داشته باشد از کسانی است که به آن امر آگاهی دارد، مانند کسانی که اعتقادات فاسد دارند و خیال می کنند به حقایق آگاه اند، در حالی که در واقع نادان‌اند.

۲ - حجیت قع در صورت جهل مرکب

[ویرایش]

اصولی‌ها می گویند قطع حجیت دارد و متابعت از آن لازم است، هر چند در واقع جهل مرکب باشد.
[۳] کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی، ص۳۶.
[۴] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۰.
[۵] کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۳.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنطق، مظفر، محمد رضا، ص۱۸.    
۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۶.    
۳. کتاب التعریفات، جرجانی، محمد بن علی، ص۳۶.
۴. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۰.
۵. کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تهانوی، محمد اعلی بن علی، ج۱، ص۲۵۴-۲۵۳.


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۸۸، برگرفته از مقاله «جهل مرکب».    


رده‌های این صفحه : اقسام جهل | تصور و تصدیق | جهل | منطق
جعبه ابزار