• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعاون ملائکه و محمد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله، آیات مرتبط با تعاون ملائکه و محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله معرفی می‌شوند.
پشتیبانی و تعاون ملائکه به محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، در مقابل تعاون برخی زنان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم علیه آن حضرت:
«ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وان تظـهرا علیه فان الله هو مولـه وجبریل وصــلح المؤمنین والملـئکة بعد ذلک ظهیر؛اگر شما (همسران پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع شماست، زیرا) دلهایتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضدّ او دست به دست هم دهید، (کاری از پیش نخواهید برد) زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح ، و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند.»
منظور از این دو نفر به اتفاق مفسران شیعه و اهل سنت ، (حفصه) و (عایشه) است که به ترتیب دختران ( عمر ) و ( ابوبکر ) بودند.


 
۱. تحریم/سوره۶۶، آیه۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۷۶.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۵۵۵.    مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۲، برگرفته از مقاله «تعاون ملائکه و محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله»    


جعبه ابزار