• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تحف العقول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: تحف العقول.

مولف:حسن بن علی بن حسین شعبه حرانی


۱ - معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب به قول مرحوم علی اکبر غفاری؛ مصحح و مترجم آن ، «شامل رشته هایی از مروارید های گزیده حکمت و جنگی از مواعظ و وعده و وعید و پند آموزی ها و بهترین اندرزها و خطبه ها و زبده سخنان و جوهر ادب است که کام فرزانه را شیرین و نوشنده را سیراب می سازد.»
حرانی در مقدمه تحف درباره انگیزه اش از تألیف این کتاب می نویسد:
«دیدم دانشمدان و پیشین شیعه از گفتار ایشان (پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ) کتاب هایی پیرامون حلال و حرام و فریضه ها و سنت پرداخته ... ولی به من خبر نرسیده که یکی از دانشمندان شیعه، در این خصوص (حکمت ها رسا و اندرز های شفا بخش حضرات معصومین) تألیفی ساخته یا کتابی پرداخته باشد که من از آن آگاه شده و بدان پشت گرم شوم ... پس به خوشه چینی پرداختم و از این دست مطالبی گرد آوردم و آن چه از خبرهای کمیاب و معانی نیکوی ناب همجنس و مانند و شبیه و نزدیک بدان بود بر آن افزودم.»

۲ - ویژگی های کتاب

[ویرایش]

۱. همان طور که مؤلف کتاب گفته، سلسله سند روایات به دلیل اختصار، حذف شده است. با این وصف، چون بیش تر این روایات آداب و حکم است، خود گواه بر درستی آنهاست.
۲. تحف مشتمل بر روایات مربوط به آداب، حکم، پند و اندرزهای منقول از پیامبر و امامان ـ غیر از امام دوازدهم ـ است.
۳. روایات آن از منابع معتبر شیعه و سنی است و لذا کتاب مورد قبول و تأیید فریقین قرار گرفته است و هیچ کس در آن اختلافی ندارد.
۴. روایات بر اساس ترتیب مقامات حجت های الاهی تنظیم شده است، یعنی از پیامبر شروع شده و در امام حسن عسگری ـ علیهم السلام ـ پایان یافته است.
۵. در پایان، آن مناجات قدسی از حضرت موسی و حضرت عیسی ـ علیهم السلام ـ و مواعظی از حضرت مسیح در «انجیل» ذکر شده است که می تواند باعث توجه مسیحیان و یهودیان به این کتاب شود.
۶. حسن ختام کتاب، سفارشنامه مفضل بن عمر (از اصحاب امام صادق ـ علیه السلام ـ) به شیعیان است.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحف العقول، مقدمه مترجم.    
۲. تحف العقول، مقدمه مولف.    


۴ - منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    رده‌های این صفحه : حدیث شناسی | کتب حدیثی
جعبه ابزار