• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

برادر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدیگر کاربردها: برار (ابهام‌زدایی).

برادر، فرد مذکری است که از طرف پدر و مادر یا یکی از والدین با شخص مشترک باشد که از آن در بابهاى طهارت، صلات، نکاح،اطعمه و اشربه،ارث و شهادات آمده است.


۱ - پاره کردن لباس در عزای برادر

[ویرایش]

پاره کردن لباس در عزای پدر و برادر اشکال ندارد؛ هرچند از برخى عدم جواز آن نقل شده است.

۲ - خوردن از منزل برادر

[ویرایش]

خوردن از خانه برادر و نماز گزاردن در ملک او بدون اذن جایز است مگر آنکه انسان علم به ناخشنودى وى داشته باشد.

۳ - عدم ولایت برادر بر خواهر

[ویرایش]

برادر بر‌ خواهر ولایت ندارد؛ لیکن مستحب است دختر در صورت نبودن پدر و جد، برادر خود را در امر ازدواج خویش وکیل کند و در صورت تعدّد آنان برادر بزرگ‌تر را به وکالت برگزیند.

۴ - محرم بودن برادر

[ویرایش]

برادر، خواه نسبی یا رضاعی از محارم به شمار مى‌رود و ازدواج او با خواهر خود- اعم از نسبى و رضاعى- و نیز دختر برادر، حرام و با خواهر برادر که- آن خواهر- از پدر و مادر دیگرى باشد مکروه است.
[۷] العروة الوثقى ج۲، ص۷۹۹.


۴.۱ - استحباب نفقه دادن به برادر


نفقه برادر (خرجى دادن به وى) مستحب است.

۵ - شیر دادن به برادر یا برادرشوهر

[ویرایش]

زنى که برادر یا برادر شوهر خود را شیر داده شوهرش بر او حرام نمى‌شود؛ البتّه برخى قائل به حرمت شده‌اند.

۶ - برادر در باب ارث

[ویرایش]

برادر و اجداد میت در ارث، از طبقه دوم به شمار مى‌روند که در صورت عدم وجود وارث طبق اول، از میت ارث مى‌برند . شهادت فرد به نفع یا زیان برادر خویش پذیرفته و نافذ است و برادرى مانع پذیرش آن نیست.


۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴، ص۳۶۷.    
۲. التنقیح ج۹، ص۲۳۴.    
۳. جواهر الکلام ج۳۶، ص۴۰۶.    
۴. العروة الوثقی ج۲، ص۶۹.    
۵. جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۷۰-۱۷۱.    
۶. جواهر الکلام ج۲۹، ص۲۳۸-۲۳۹.    
۷. العروة الوثقى ج۲، ص۷۹۹.
۸. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۶۸-۳۷۱.    
۹. توضیح المسائل ج۲، ص۳۴۳، م۲۴۸۴.    
۱۰. مستند الشیعة ج۱۶، ص۲۹۲.    
۱۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۷۴.    ۸ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد‌۲، صفحه۸۷.    


رده‌های این صفحه : رضاع | فقه | محرم و نامحرم
جعبه ابزار