• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اطمینان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسکون و آرامش را اطمینان گویند.


۱ - اقسام سکون

[ویرایش]

سکون یا حسّی است یا نفسانی.

۱.۱ - سکون حسی و نفسانی


سکون حسّی به معنای آرامش و استقرار بدن و نفسانی به معنای آرامش نفس نسبت به آنچه بدان اطّلاع و آگاهی یافته است، می‌باشد.

۲ - اسامی دیگر سکون نفسانی

[ویرایش]

از سکون نفسانی به علم عرفی و عادی و نیز ظنّ غالب و متآخم (نزدیک) به علم تعبیر می‌شود و همچون علم یقینی، در موضوعات و احکام شرعی حجّت است. از این رو در همۀ باب‌های فقهی کاربرد دارد.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۷، ص۲۶۷.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۴، ص۲۰۴.    
۳. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۰۳.    
۴. حکیم، عبدالصاحب، منتقی الاصول، ج۴، ص۳۲.    


۴ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علبهم السلام، ج۱، ص۵۸۶.    


رده‌های این صفحه : اصول فقه | مباحث قطع
جعبه ابزار